ข่าวประจำวัน

                                                        ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  ต.นาอุดม อ.โพนทอง นายธนธัช  จังพานิช  ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.)และคณะตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจำนวน 3 ระบบ พร้อมลงพื้นที่ดูสถานที่ติดตั้ง  เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ อนุรักษ์พลังงาน และบรรเทาวิกฤตภัยแล้งเกษตรกรชาวตำบลนาอุดม

                                                        สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในปีงบประมาณ 2561  (เพิ่มเติม) วงเงิน 1,395,900 บาท  เพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจำนวน 3 ระบบ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ละการเกษตรในฤดูแล้งได้

                                                         นายเสฎฐพันธ์ เวียงภักดิ์  นายก อบต.นาอุดม  กล่าวบรรยายสรุปถึงความคืบหน้าการดำเนินงานการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร  จำนวน 3 ระบบ  เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ อนุรักษ์พลังงาน และบรรเทาวิกฤตภัยแล้งเกษตรกรชาวตำบลนาอุดม ตำบลใกล้เคียง ซึ่งได้มีการติดตั้งเสร็จแล้ว และได้มีเปิดการทดลอง ใช้ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างมีรอยยิ้ม และพอใจ และขอขอบคุณสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.)ที่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้กับชุมชน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมได้รับผลกระทบโดยตรงต่อภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้ก่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินพืชพันธุ์ ทางการเกษตร   ซึ่งปัจจุบัน กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ได้ทำโครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้งบสนับสนุนจากแล้วเสร็จในหมู่ที่  8 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 15  ในพื้นที่ตำบลนาอุดม  และใช้ระบบ monitoring  (การสั่งงานผ่านมือถือ)เอามาร่วมในการส่งจ่ายน้ำ  ทำให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ใช้น้ำได้รับประโยชน์ จากโครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงไปมาก และบรรเทาวิกฤตภัยแล้งเกษตรกรชาวตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วย

 

                                                                             

 ///////////

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 84

เมื่อวานนี้ 147

สัปดาห์นี้ 623

เดือนนี้ 3603

รวม 880367

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine