พล.ต.ณัชนก  ศิริทีปตานนท์  ผู้บัญชาการมนฑลทหารบกที่ 27   ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามผลการผลิต ช่องทางการตลาด และให้กำลังใจข้าราชการทหารที่ดูแลกำกับการทำงานของกลุ่มผลิตสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ   

                                        ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2536  โดย พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อที่จะช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ของอำเภอโพธิ์ชัย และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีรายได้เสริมในการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในระหว่างที่หมดจากฤดูการเกษตรกรรม และเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมงานฝีมือทางด้านการทอผ้าให้คงอยู่โครงการที่มีตั้งอยู่ที่ บ้านศรีวิลัย หมู่ 13 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ 8 ไร่ 70 ตารางวา ยอดกำลังพลของทหาร ปฏิบัติงานประจำโครงการ จำนวน 7 นาย  ของสมาชิกมี 28 หมู่บ้าน ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพธิ์ชัย  โพนทอง อาจสามารถ  จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ

                                          พล.ต.ณัชนก  ศิริทีปตานนท์  ผู้บัญชาการมนฑลทหารบกที่ 27 กล่าวเพิ่มว่า การพบปะเยี่ยมเยือนสมาชิกในครั้งนี้   เพื่อติดตามความก้าวหน้าในด้านการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ความเป็นอยู่ของสมาชิก กำกับดูแล ให้คำแนะนำรวมทั้งจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับปัจจัยทางการผลิตของสมาชิก อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและขยายผลให้สมาชิกผลิตเส้นไหมได้เอง ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน และการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน    การประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการโดยการจัดนิทรรศการในงานต่างๆเช่นกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี ที่ตำหนักภูพานราชนิเวศน์ งานบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด งานบุญข้าวจี่ อำเภอโพธิ์ชัย และกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ในทุกๆเตือน พร้อมมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย และสวนราชการนอกพื้นที่ ทุกๆกิจกรรม และคาดหวังให้สมาชิกส่งเสริมขยายผลการผลิตเส้นไหม  สมาชิกและบุคคลทั่วไปให้มากขึ้น  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนหมู่บ้านและครัวเรือน 

 

 

/////////

 

วินัย วงศ์วีระขันธ์ ข่าว

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 12

เมื่อวานนี้ 388

สัปดาห์นี้ 713

เดือนนี้ 7841

รวม 684288

Currently are 56 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine