เมื่อวันที่ผ่านมา นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการจัดสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2560  ที่  โรงแรมเพชรรัชต์การเด้น  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยความร่วมมือของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนกำลังคนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาบุคคลากร

ภาครัฐ ภาคเอกชนอาสาสมัครแรงงาน องค์กรเครือข่าย และสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมสัมมนา โดยมีบุคคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนอาสาสมัครแรงงาน องค์กรเครือข่าย และสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน

 

                                                        นายชาติชาย สุจินพรหม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด  กล่าวว่า รัฐบาลโดยคณะกรรมการัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ( กพร.ปช.) ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาแรงง่านในฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคต่างๆของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภาพแรงงาน  การเติบโตและขยายตัวของอุตสาหกรรมและความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพคุณภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ประเทศไทยในอนาคตจึงมีความต้องการแรงงานที่มีฝีมือ และบุคลากรที่มีความสามารถสูงอีกเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2564 ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีแผนพัฒนาคน  จำนวน  27,115 คน แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรม การเกษตร  จำนวน 10,376 คน  ภาคอุตสาหกรรมการผลิต  จำนวน  2,721 คน และภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 14,018 คน

                                                                         

 

///////////////////////////

 

 

วินัย วงศ์วีระขันธ์ ข่าว

 

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 12

เมื่อวานนี้ 388

สัปดาห์นี้ 713

เดือนนี้ 7841

รวม 684288

Currently are 81 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine