ที่หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานประกอบพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2557  2558  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมประสงค์ เสนารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ทำหน้าที่

ซักซ้อม ในโอกาสนี้มีผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2559 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมซักซ้อมด้วยจำนวน 2 ท่านคือ  นายจำเนียร พันทวี  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย  และ นายวินัย วงศ์วีระขันธ์  ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และบรรณาธิการข่าวสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวี  ปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

                                                          นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจาก คณะรัฐประสาศนศาสตร์/ นิติศาสตร์ , บริหารธุรกิจ /การบัญชี ,วิทยาศาสตร์/ศิลปศาสตร์, ครุศาสตร์ ร่วมพิธีซ้อม และจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจริง ในวันที่ 27 มกราคม 2560  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

 

                                                           พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มอบใบประกาศประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (คณะครุศาสตร์)  โดยบัณฑิตดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2558  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเภทเรียนดี  ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาค กศ.ปช.  คือนางสาวสุกัญญา คำพัฒน์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประเภทกิจกรรมดี  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คือนายพชรพงศ์ หาริกะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค กศ.ปช. คณะครุศาสตร์ ประเภทเรียนดี   ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาค กศ.ปช. คือนางสายยนต์ อุทุมภา และ บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทเรียนดี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คือนายตวง อันทไชย 

                                                         

 

////////////////////

 

 

วินัย วงศ์วีระขันธ์ ข่าว

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 12

เมื่อวานนี้ 388

สัปดาห์นี้ 713

เดือนนี้ 7841

รวม 684288

Currently are 91 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine