(19 ม.ค.2560) ที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ 2 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธาน การออกปฏิบัติงานของมูลนิธิ โรงเรียนแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ หน่วยงานเอกชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ผู้บริหาร และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร พอ.สว. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากการให้บริการรักษาพยาบาลแล้ว ยังมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด การจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ให้เด็กนักเรียนได้อ่านหนังสือ วาดภาพ และร่วมกิจกรรม การให้บริการจำหน่ายสินค้าชุมชนจากร้านค้าต่าง ๆ อีกด้วย

 

                                        นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ กล่าวว่า พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมราชชนนี พอ.สว.ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จดทะเบียนตั้งมูลนิธิ พอ.สว. ทรงเป็นองค์อุปนายิกากิตติมศักดิ์ ด้วยพระองค์เอง และหลังสมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ต่อ จนเสด็จสู่สวรรคาลัย ในการสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ยังคงดำเนินต่อมา และเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อไป เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยประกอบกับจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ในลำดับที่ 53 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับบ้านหนองสองห้อง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 20 กิโลเมตร การคมนาคมมีถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง จำนวนหลังคาเรือน 114 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 568 คน มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 33 เตียง 1 แห่ง  มีบุคลากรสาธารณสุขประจำโรงพยาบาล 114 คน อาสาสมัครสาธารณสุข อสม.บ้านหนองสองห้อง 17 คน เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยประชาชนจะเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก และโรงพยาบาลร้อยเอ็ดตามลำดับ

 

 

/////////

 

วินัย ข่าว

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 326

เมื่อวานนี้ 311

สัปดาห์นี้ 2300

เดือนนี้ 7127

รวม 683574

Currently are 39 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine