นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในการจัดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยการดำเนินงานของ นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปราชญ์ ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ตามพื้นที่ ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 และผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี จำนวน 489 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คนจำนวน 489 คนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก 20 อำเภอรวมทั้งสิ้น 520 คน

                                       นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.- ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลัก ในการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบาย เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึง บริการของรัฐ โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน จากพื้นที่หมู่บ้าน ที่ผ่านการให้การศึกษา ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสำรวจข้อมูล และจัดเวทีประชาคม ทำแผนชุมชนในปี 2559  ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท ยุทธศาสตร์ที่ 1 พร้อมให้ มีการสำรวจข้อมูลปราชญ์ชุมชน ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพไปเป็นฐานข้อมูล

                                       ในปีงบประมาณ 2560 กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรสัมมาชีพ ชุมชนระดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมปราชญ์ชุมชน ตามประเภทอาชีพและวางแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านเป็นรุ่นแรก

 

 

//////////////////

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 249

เมื่อวานนี้ 368

สัปดาห์นี้ 1267

เดือนนี้ 6679

รวม 799205

Currently are 31 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine