ข่าวประจำวัน

                                         ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   นายนายไพบูลย์ แน่นอุดร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เปิดการรับซื้อขยะคัดเลือกจากชาวบ้านชุมชน  เพื่อลดปัญหาขยะของพื้นที่ ที่มีปริมาณ กว่า 6 ตัน ต่อวัน ของตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ก่อนที่จะนำไปทิ้งที่

 บ่อขยะร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่รับขยะในพื้นที่ในวันละกว่า 100 ตัน และในขณะนี้มีขยะสะสมมากว่า 30 ปี มีปริมาณจำนวน กว่า 1 แสน ตัน  ซึ่งโครงการนี้ฯ เป็นการลดปริมาณขยะต้นทาง ขานรับนโยบายเร่งด่วน ของ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย

                                         นายสมเชาวน์  บำรุงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง มีชุมชนในพื้นที่จำนวน 23 หมู่บ้านประชากร 19,765 คน 8,885 ครัวเรือน ประชากรแฝงในพื้นที่ประมาณ 20,000 คน มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ปัจจุบันเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง (ซึ่งพื้นที่ติดกับเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ประกอบกับสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาปริมาณขยะประเภทต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกวิธี เป็นปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากพาหะนำโรค ปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจจากมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะ  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จึงได้จัดทำโครงการ “ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง” เพื่อรณรงค์/ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง มีส่วนร่วมในการจัดการและคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยเพื่อกำจัดขยะที่ต้นทาง สามารถลดปริมาณขยะที่ต้นทางก่อนนำไปกำจัด ต่อไป

                                        กิจกรรมในครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้มอบให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา   รวมจำนวน 175 คน ได้ร่วมเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชนในพื้นที่ร่วมกันให้ความรู้ในการคัดแยกขยะต้นทางกับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา  เพื่อง่ายแก่การกำจัด และรีไซเคิล สามารถลดปัญหาขยะได้ในอนาคต

 

////////////

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 73

เมื่อวานนี้ 358

สัปดาห์นี้ 1764

เดือนนี้ 5094

รวม 788179

Currently are 30 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine