ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน แก่สมาชิกบ้านนานวล หมู่ 12 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และมอบพันธุ์พืช พระราชทาน เพื่อให้สมาชิกนำไป

เพาะปลูก สร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงอาหารครัวเรือน รวมถึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้นำไปใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิต โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

                                ภายหลังการประชุมกรมวังผู้ใหญ่ได้นำคณะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านนานวล อาทิ ปุ๋ยสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรมไร่นาสวนผสม และการปั้นเตาเศรษฐกิจ รวมถึงซุ้มจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ ที่ชาวบ้านนำมาร่วมจำหน่ายภายในบริเวณการประชุม

 

                                 ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้คัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ระยะที่ 4 ให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังได้ส่งตัวแทนเกษตรกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการฝึกอบรมไปแล้ว โดยบ้านนานวล อยู่ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ด 71 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,512 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร 1,386 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 47 ไร่ มีจำนวนครัวเรือน 107 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 412 ราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และอาชีพเสริมได้แก่ ปั้นเตา ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงโค-กระบือ และเลี้ยงสัตว์ปีก มีการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ชุมชนมีความอยู่ดี กินดี และมีความสุข

 

                                 อย่างไรก็ตาม ประชาชนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร ทุกหมู่เหล่า ต่างมีความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความห่วงใยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีต่อพสกนิกร ให้พสกนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

   //////////

 

 

วินัย วงศ์วีระขันธ์   ข่าว

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 322

เมื่อวานนี้ 332

สัปดาห์นี้ 1331

เดือนนี้ 5982

รวม 808638

Currently are 22 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine