ข่าวประจำวัน

                                               วานนี้เมื่อเวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายกมล ชัยกันทะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง

                                               วาระแรก ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีข้าราชการที่บรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานสถานธนานุบาล 1 ราย นายธวัชชัย เพ็งปอภาร ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาดสถาน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 และมีการรับโอน ข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งในเทศบาล  1 ราย นางสาวอรสา ปัจจัยโคนัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สังกัดกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสลภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน งานทันตสาธารณสุข ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

                                             และในที่ประชุมยังขอรับความเห็นชอบในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ต้องประมูล และอายุสัญญาเช่าเกิน 3 ปี ต่อด้วยญัตติขอความเห็นชอบ การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “สระสิม” หลังจากนั้นในที่ประชุมได้ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสำนักงานการศึกษา และคณะผู้บริหารรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

//////////

 

จิตรา นาสมรูป//ภาพ,ข่าว

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 124

เมื่อวานนี้ 147

สัปดาห์นี้ 663

เดือนนี้ 3643

รวม 880407

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine