ข่าวประจำวัน

                                                   ที่ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ วิทยากรโค้ช Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติ

 

                                                   นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของการทุจริตในภาครัฐ มีความรุนแรงมากขึ้น และนับวันจะเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติ ทำให้การพัฒนาประเทศของเรา เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร แนวทางที่จะทำให้สถานการณ์การป้องกันการทุจริตในภาครัฐดีขึ้นนั้น ต้องเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยเห็นถึงภัยคุกคาม และอันตรายจากการทุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

                                                   สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายช่วยเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ หมู่บ้าน ตำบล ภาคเอกชน ภาคประชาชน สังคม และประชาชนเป็นกลไกในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดช่องว่าง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ความสำคัญในการป้องกัน เฝ้าระวังเพื่อมิให้เกิดการทุจริตโดยใช้กลไกภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ร่วมกันสอดส่อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ไม่เปิดโอกาส และไม่มีช่องว่างให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้คนในหมู่บ้านและชุมชนของตนได้รับทราบ และร่วมเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังหมู่บ้าน และชุมชน ห่างไกลการทุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 

 

                                                     โอกาสนี้นายเสกสรรณ์ สมมาตย์   ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ การต่อต้านทุจริต พร้อมทีมวิทยากร โค้ช Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย 

 

/////////////

 

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 78

เมื่อวานนี้ 192

สัปดาห์นี้ 565

เดือนนี้ 2170

รวม 869265

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine