นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษามหาสิทยาลัยราชภัฏ ได้ร่วมต้อนรับ พลโท ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง

เสนาธิการทหารบก คณะทำงาน คสช.  และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม 80 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

                                              ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และสถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำ ตามศาสตร์ราชาขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน องค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม การเสียสละเพื่อส่วนรวม การสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน และองค์กรใน การน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน หรือองค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนเผยแพร่คำสอนของพระราชาให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ได้มีความรู้ โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้ร่วม จำนวน 3,500 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 27 สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

                                              จากนั้นจะมีการฝึกอบรมตามโครงการฯต่อเนื่องกันไปอีกจำนวน 12 รุ่น รุ่นละ 225 คน โดยใช้พื้นที่มณฑลทหารบกที่ 27 (ประเสริฐสงคราม) เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ กำหนดรุ่นละ 2 วัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และสถาบันพระปกเกล้าสนับสนุนด้านวิชาการ 

 

                                              ในงานมีการจัดนิทรรศการ ตามรอยพ่อและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทย การบรรยายพิเศษ โดยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้น้อมนำไปยึดถือและปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป

         

 

///////////

 

 

 
 
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 326

เมื่อวานนี้ 311

สัปดาห์นี้ 2300

เดือนนี้ 7127

รวม 683574

Currently are 44 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine