ที่โรงเรียนบ้านเทิดไทย บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อำทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการออกปฏิบัติงาน ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีนางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอทุ่งเขาหลวง ในนามของหัวหน้าส่วน

ราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลเทิดไทย และพี่น้องประชาชนตำบลเทอดไทย ให้การต้อนรับ ซึ่งการให้บริการของ พอ.สว. จัดขึ้นทุกเดือน เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม แก่ประชาชน และในเดือนกุมภาพันธ์จัดให้บริการประชาชน ตำบลเทอดไทยแห่งนี้ มีพี่น้องประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก

                                     โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระอนุญาตให้เป็นจังหวัด พอ.สว. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ในลำดับที่ 53 ให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ด้วยดีเสมอมา และยังได้ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ทุกส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร พอ.สว. อสม. ผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกครั้ง

                                    ทั้งนี้ หมู่บ้านยางด่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 29 กิโลเมตร จำนวนประชากรทั้งหมด 844 คน ชาย 444 คน หญิง 400 คน อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม อาชีพรอง คือ รับจ้าง ตำบลเทอดไทย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทอดไทย มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 คน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 17 คน เมื่อเกิดมีการเจ็บป่วย ประชาชนจะเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทอดไทย โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามลำดับ มีผู้พิการ 35 คน โดยได้รับการขึ้นทะเบียนและสวัสดิการทุกคน และได้รับกายอุปกรณ์ 2 คน ที่นี่จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และภูมิปัญญาชาวบ้านในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน เช่น การปลูกผักสวนครัวรับประทานเองในชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และป่าชุมชน

       

 

////////

 

วินัย วงศ์วีระขันธ์ ข่าว

 

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

                                                                                        

                                                          

 

วันนี้ 12

เมื่อวานนี้ 388

สัปดาห์นี้ 713

เดือนนี้ 7841

รวม 684288

Currently are 101 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
 
Joomla templates by Joomlashine